حضورپیلان سازه در نمایشگاه ایران پلاست

زمان بازید 2 تا 5 مهر ماه

سالن 38B - غرفه 3

Shadow

Hide Main content block

Testimonials & Clients

Fringilla doloribus mus veniam faucibus nonummy, habitasse commodi. Dapibus dolore scelerisque bibendum, natoque.

Contact info

: Address: No 50-52, Eastern 20 metry Ave, Khorramdasht Industrial Zone, Ab Ali Road, Tehran, Iran
: (+98) 21 762 17136-7

Send us a message

Captcha
  Mail is not sent.   Your email has been sent.

About us

To avoid vestige of cold runner system on plastic products, our engineering department has designed and produced high tech hot runner system for offering to local and international market. For manufacturing hot runner systems, our engineers are using up to date international know-how and high technology. At present following services are available for offering to our customers: 1-Design and manufacturing hot runner comply with up to date international standard or based o customer’s order. 2- Manufacturing of PID temperature controllers. 3-Changing of cold runner system of available molds to hot runner system. 4-Offering consultation for choosing suitable design of hot runner system and solving molding problems